Proiectul: Dezvoltarea și consolidarea Serviciului Social ”Echipa Mobilă Cantemir”

Anul 2019 a fost unul fructuos pentru AOPAM. Pe lângă inițiativele aflate deja în derulare în domeniul educațional, comunitar și economic, a fost lansat un nou proiect amplu, complex și absolut necesar pentru persoanele cu dizabilități: Dezvoltarea și consolidarea Serviciului Social ”Echipa Mobilă Cantemir”.

Serviciul social „Echipă mobilă” reprezintă un serviciu specializat, creat prin decizia Consiliului Raional Cantemir în anul 2014 şi prestat de către Direcţia Asistenţă Socială şi Protecţie a Familiei Cantemir.

Scopul Serviciului este îmbunătățirea calității vieții beneficiarului prin servicii de consiliere, recuperare şi reabilitare psihosocială, în vederea creșterii gradului de autonomie personală, incluziune socială și de prevenire a instituționalizării.

În cadrul Serviciului Social Echipa mobilă Cantemir sunt prestate următoarele servicii:

 1. Asistenţă socială;
 2. Consiliere, recuperare, reabilitare psihologică;
 3. Terapie ocupaţională;
 4. Servicii de informare;
 5. Servicii kinetoterapeutice.

Pe parcursul perioadei de activitate Serviciul Social Echipa Mobilă Cantemir a avut de înfruntat numeroase dificultăți. Lipsa de resurse necesare a avut un impact negativ și asupra calității serviciilor prestate. Lipsa unui mijloc de transport făcea imposibilă deplasarea la locul de trai al beneficiarilor. Datorită faptului că lipsea literatura de specialitate și materialele didactice necesare atât specialistului cât și beneficiarului, activitățile de terapie ocupațională, care se petrec, de obicei, la domiciliul beneficiarului  nu puteau fi efectuate într-un mod eficient și, respectiv, nu puteau să deie rezultatele așteptate.

Scopul  proiectului implementat de AOPAM este de a consolida și a dezvolta Serviciului social “Echipă mobilă” cu resursele necesare, de a fortifica capacitățile specialiștilor și a susține părinții persoanelor cu dizabilități.

Pe parcursul perioadei 2019-2020 de către Asociația Obștească Parteneriatul Aachen-Moldova au fost realizate următoarele:

 • A fost dotat Serviciul cu o unitate de transport – Marca “Dacia Logan MCV”, anul producerii 2019;
 • A fost procurat echipament tehnologic informațional: 3 calculatoare de masă, 2 printere, 1 aparat foto, 1 notebook;
 • A fost procurată literatură de specialitate materiale didactice și kinetoterapeutice, rechizite de birou pentru o funcționare mai bună a serviciului EM;
 • Au fost Consolidate capacitățile specialiștilor EM prin: organizarea de seminare, ateliere de lucru, ședințe de supervizare, mese rotunde și vizite în teritoriu la beneficiarii EM împreună cu consultantul;
 • Au fost elaborate peste 1000 de pliante ce au fost repartizate la populație, s-au făcut schimb de experiență cu alte raioane;
 • A fost acordat suport metodologic specialiștilor în:
  • Perfectarea documentelor;
  • Elaborarea Bazei de date a beneficiarilor;
  • Elaborarea Bazei de date a persoanelor cu dizabilități din raion.
 • În cadrul proiectului 12 beneficiari-copii au primit cadouri cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului
 • Pe perioada pandemiei a fost asigurat Serviciul cu echipament de protecție.

”Acum, că suntem pe ultima sută de metri de implementare a proiectului, ne bucuram nespus de mult că am reușit să ne atingem obiectivele: am dotat Serviciul Social Echipa Mobilă cu cele necesare pentru un serviciu mai eficient și durabil, am informat reprezentanții autorităților locale și cetățenii despre gama de servicii pe care le poate oferi Serviciul și despre care persoane sunt eligibile pentru EM, dar lucrul cel mai important, după părerea mea, este că am oferit persoanelor social vulnerabile accesul la niște servicii sigure și eficiente, indirect am contribuit la îmbunătățirea calității vieții lor și unora dintre ei le-am oferit o șansă  la recuperare.” a menționat Natalia Dediu, președintele AOPAM.

Implementarea acestui proiect a fost posibilă datorită resurselor acordate de Uniunea Europeană în cadrul Proiectului ”Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern”, co-finanțat și implementat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Asociația Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei și Alianța Organizațiilor pentru Persoane cu Dizabilități.

Echipa AOPAM aduce mulțumiri sponsorilor pentru încredere și susținere financiară, fără de care implementarea acestui util proiect nu ar fi fost posibilă.

Нотариус kamenskaya.moscow

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *