Proiectul ”Parteneriat cu autoritățile publice printr-un sistem calitativ de servicii sociale” – Rezultate

În perioada septembrie 2020 – august 2021 Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova a implementat în raionul Cantemir, finanțat de Uniunea Europeană și Fundația Konrad Adenauer prin intermediul programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova”.

Pe parcursul desfășurării proiectului AOPAM a oferit suport autorităților publice din raionul Cantemir în dezvoltarea Strategiei raionale de dezvoltare a serviciilor sociale bazată pe consultarea și participarea tuturor categoriilor de populație și consolidarea capacităților responsabililor de implementare prin aplicarea metodelor de evaluare și monitorizare participativă.

Scopul proiectului: Consolidarea parteneriatului dintre societatea civilă și autoritățile publice din raionul Cantemir pentru îmbunătățirea sistemului de servicii sociale Obiectivele proiectului sunt: 1. Elaborarea participativă a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale; 2. Crearea unui mecanism de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale și capacitarea prestatorilor de servicii și a activiștilor în implementarea acestuia.

Mai jos prezentăm câteva rezultate ale proiectului ”Parteneriat cu autoritățile publice pentru un sistem calitativ de servicii sociale”:

1. A fost semnat Acordul de colaborare între Asociația Obștească Parteneriatul Aachen Moldova, Consiliul Raional Cantemir și Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei;

2. A fost efectuată analiza datelor statistice, a rapoartelor Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei Cantemir și a Direcției Generale Învățământ și identificate grupurile cele mai vulnerabile și problemele cu care se confruntă;

3. Au fost organizate 4 Focus-grupuri cu persoane defavorizate din raion pentru identificarea nevoilor de servicii sociale (Cociulia, Cîietu, Ciobalaccia, Gotești);

4. Au fost realizate 10 interviuri cu specialiștii din domeniul social, educație, ordine publică și reprezentanți ai cultelor religioase, ai societății civile;

5. Rezultatele de la focus-grupuri și interviuri au fost prezentate și validate în cadrul unei mase rotunde organizată online;

6. A fost organizat un atelier de planificare strategică în cadrul căruia echipa locală de planificare strategică cu ghidarea expertului național au elaborat primul draft al strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale în raionul Cantemir;

7. În luna Iunie proiectul strategiei a fost consultat cu actorii interesați, primari, asistenți sociali, societatea civilă și grupurile defavorizate care au participat la focus-grupuri. Documentul a fost îmbunătățit după consultări.

8. În luna Iulie proiectul strategiei a fost plasat pentru consultări publice pe pagina web a Consiliului Raional Cantemir. Proiectul Strategiei a fost îmbunătățit și inclus pe ordinea de zi a ședinței ordinare a CR din Septembrie 2021, pentru aprobare.

Rezultatul pentru obiectivul 1 a fost atins:

· Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale a fost elaborată și tipărită în 100 exemplare pentru consilieri, direcțiile responsabile de implementare din Consiliul Raional, prestatori de servicii sociale și organizațiile societății civile.

Rezultate pentru Obiectivul 2. Mecanism de monitorizare și evaluare servicii sociale

a) Au fost analizate metodele de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale din raionul Cantemir utilizate de către DASPF care este responsabilă de această componentă.

b) Au fost elaborate un set de instrumente de monitorizare și evaluare a serviciilor sociale care au fot consultate și validate cu personalul din cadrul Direcției de Asistență Socială și Protecție a Familiei.

c) A fost creat un mecanism de evaluare și monitorizare a serviciilor sociale la nivel de raion, au fost capacitați mai mulți profesioniști din domeniu în aplicarea Ghidului care va aduce avantaje sectorului, deoarece modalitatea de prestare a serviciilor va fi una dinamică și nu statică, iar rezultatele evaluării și monitorizării vor contribui la asigurarea flexibilității sistemului de servicii și la atingerea performanțelor de calitate a serviciilor.

d) Au fost organizate 2 seminare de instruire cu privire la utilizarea instrumentelor de monitorizare și evaluare a calității serviciilor sociale. Un seminar cu reprezentanții societății civile cu accent pe evaluarea externă Al doilea seminar cu reprezentanții DASPF cu accent pe îmbunătățirea procesul de monitorizare și evaluare internă.

e) La nivel de raion a fost organizat concursul: ”Cel mai calitativ, transparent și incluziv serviciu social”. Au fost evaluate 10 servicii socialedin raionul Cantemir care au componenta -plasament. Serviciile au fost evaluate în baza instrumentelor de evaluare a serviciilor din perspectiva drepturilor beneficiarilor de servicii sociale.

Rezultatul pentru obiectivul 2 a fost atins:

· Ghidul de monitorizare și evaluare serviciilor sociale a fost elaborat și tipărit în 100 exemplare;

· 5 servicii sociale selectate în cadrul evaluării au fost menționate în cadrul evenimentului de încheiere a proiectului;

· Ghidul a fost distribuit asistenților sociali comunitari, specialiștilor din cadrul Direcției de Asistență Sociakă și Protecție a Familiei Cantemir și reprezentanților societății civile.

· Baza de date Excel a Indicatorilor a fost transmisă specialiștilor DASPF.

Lecțiile învățate în cadrul acestui proiect sunt:

1. Consultarea opiniilor grupurilor defavorizate în procesul de elaborare a Strategiei de dezvoltare a serviciilor sociale a ajutat mult echipa locală de planificare strategic să dezvolte un document bazat pe nevoi reale și date concrete.

2. Dialogul permanent și activitățile comune în cadrul proiectului cu societate civilă, Consiliul Raional, Direcția Asistență Socială și Protecție a Familiei, Direcția Generală Învățământ au oferit posibilitate să cunoaștem mai bine problemele sociale din raion, să identificăm soluții în comun și să dezvoltăm noi parteneriate.

3. Organizațiile societății civile pot aduce o schimbare la nivel local în îmbunătățirea serviciilor sociale pentru grupurile vulnerabile, dacă autoritățile sunt deschise și colaborează.

Acest proiect a constituit un model de bună practică care a cuprins analiza nevoilor tuturor grupurilor de populație din raionul Cantemir. Proiectul este finanțat de European Union in the Republic of Moldova și Fundatia Konrad Adenauer Republica Moldova prin intermediul programului de granturi „Dezvoltarea societății civile la nivel local în Republica Moldova.

Rezultatele proiectului:

Rezultate și lecții învățate

Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale, r-nul Cantemir

Ghid monitorizare și evaluare servicii sociale

 

Подробнее здесь: Как регистрировать чек

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *